logocontact

We maken in de weekenden graag wandelingen met onze kinderen in het Limburgse landschap. De schoonheid van het cultuurlandschap om ons heen heeft onze blik op hoe je om moet gaan met natuurlijke bronnen de afgelopen jaren erg veranderd. Het moet anders! Maar dat in je ontwerppraktijk toepassen is een proces. In onze projecten hebben we op veel vlakken de afgelopen tijd al grote sprongen gemaakt, vooral op het gebied van hergebruik en installaties, maar vooral bij het toepassen van materialen hebben we behoefte aan ervaring uit eerste hand. We zien onze nieuwe woon/werk plek dan ook als ruimte voor het experiment. De eerste maanden van 2019 zullen we ons richten op de verbouwing van de voormalige paardenstal van de boerderij. Het casco is gereed, voor de opbouw en afwerkingen willen we zo'n ecologisch mogelijke keuzes maken. Ter inspiratie gaan we referentie projecten, leveranciers en ambachtsmensen bezoeken. Om vervolgens de keuzes die hier uit voort vloeien zoveel mogelijk zelf in uitvoering te brengen. Graag delen we onze ervaringen met andere (zelf)bouwers. Ben je geïnteresseerd ? Volg onze vorderingen via instagram of facebook of bezoek een van onze opendagen.

elzet
elzet

1. Hergebruik
Voor ons vormt de basis van bouwen met een lage ecologische voetprint; zoveel mogelijk hergebruiken. Zowel van de bestaande bouw als van gebruikte bouwmaterialen die vrij komen bij andere bouwprojecten. Zo hebben we in dit project voor het herstel van de gevels stenen gebruikt die vrij kwamen bij het maken van nieuwe openingen. En hebben we onder andere gebruikte dakpannen, natuursteen dorpels, en een houtenpoort tweedehands gekocht.
2. Isolatie
Voordat men gaat denken aan 'duurzame' installaties, is het eerst van belang om er voor te zorgen dat het gebouw zelf zo min mogelijk 'energie' nodig heeft om het gewenste binnen klimaat te bereiken. Isolatie van de buitenschil speelt hierin een cruciale rol. Voor de isolatie van onze buitenmuren willen we graag kiezen voor een zo ecologisch mogelijk materiaal. Maar wat is in combinatie met de bestaande muuropbouw van mergel en de gewenste leemafwerking de beste keuze; wol, vlas, stro, hennep?
3.Leemstuc
Voor het stucwerk kiezen we voor leem. Maar ook hierin zijn verschillende mogelijkheden, met de hand aangebracht, gespoten, de oorsprong van de leem en de menging, al dan niet afgewerkt met een leempleister.
4.Verf en lak
Deze tekst wordt binnenkort ingevuld.

elzet

5. Vloerafwerking
Deze tekst wordt binnenkort ingevuld.
6. Hout
Deze tekst wordt binnenkort ingevuld.
7. Verlichting
Deze tekst wordt binnenkort ingevuld.
8. Sanitair
Deze tekst wordt binnenkort ingevuld.


contact