logo

Woonboerderij Terblijt

In 2016 kochten Dennis en Lotte een boerderij in het gehucht Terblijt. De boerderij bestaat uit een woning, een veestal en een paardenstal, die samen een U vormen, een tuinmuur sluit deze af, waardoor er een binnenplaats ontstaat. De voormalige stallen zijn sinds de jaren 80 van de vorige eeuw niet meer in gebruik en benodigen een grondige renovatie, hier werken we momenteel aan. De planning is dat het woonhuis in de loop van 2019 wordt betrokken en dat tevens het kantoor van Vullings de Moor hier gevestigd zal zijn.

De drie bouwvolumes hebben ieder hun eigen karakteristieken, middels de renovatie en de interieurkeuzes willen we deze verscheidenheid extra benadrukken. Dit komt voort uit onze kantoorfilosofie om in de uitwerking van bouwplannen goed te kijken naar wat in de lijn van de historische ontwikkeling van een gebouw past en hiermee tevens aan te sluiten bij de lokale cultuurhistorie. De ruimten zullen op deze manier in de toekomst ook dienen als ‘showroom’ voor de verschillende wijzen waarmee men een renovatie kan benaderen.

Opdrachtgever: Particulier
Locatie: Terblijt
Status: Uitvoering
Jaar: 2016-heden

Datum: oktober 23, 2017