logo

ErfgoedLAB Limburg

Opdrachtgever: Provincie Limburg
Status: Pilot afgerond
Jaar: 2019-2021

De Provincie Limburg is gestart met de inzet van een nieuw instrument voor de stimulering van herbestemming van grote monumentale panden: het ErfgoedLAB.

Het ErfgoedLAB is een multidisciplinair expertteam dat ondersteuning biedt bij het vlottrekken van herbestemmingen van locaties die al geruime tijd leeg staan, of van binnenkort vrijkomende erfgoedensembles. Via het ErfgoedLAB wordt maatwerk geboden aan eigenaars van monumentale panden.

Aanleiding voor de start van een ErfgoedLAB zijn de positieve ervaringen met de aanpak van casussen in het project Herbestemming Erfgoedensembles in Zuid-Limburg. Die positieve ervaringen uitten zich onder andere in een verbeterde samenwerking met de eigenaar en andere relevante partijen, een versnelde verkoop en herbestemming.
Per direct wil de Provincie Limburg in een beperkt aantal casussen ervaring opdoen met deze nieuwe werkwijze. Centraal staat de vraag: ‘Wat heeft een casus nodig om versneld herbestemd te worden?’ Op basis daarvan wordt per casus een expertteam samengesteld.

Voor het eerste (pilot) jaar 2019/2020 van het ErfgoedLAB zijn de casussen reeds gekozen op basis van urgentie. Eind volgend jaar verwachten we de definitieve opzet van het ErfgoedLAB kenbaar te maken, inclusief de wijze waarop casussen kunnen worden aangedragen. Die instroommogelijkheid voor nieuwe casussen in het ErfgoedLAB maken we in de tweede helft van 2020 bekend. We beogen het aandragen van herbestemmingscasussen via de gemeenten te laten lopen.

Voor de begeleiding van het ErfgoedLAB in dit eerste jaar heeft de provincie Limburg een opdracht verleend aan ons bureau. Wij zullen de proces-begeleiding van de casussen doen in het ErfgoedLAB.

Binnenkort zullen wij op deze pagina verslag uitbrengen van de resultaten van het ErfgoedLAB pilot 2020.
Datum: oktober 26, 2019