logo

Vergunningen

Wie wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken, krijgt vaak te maken met een grote hoeveelheid vergunningen en voorschriften. De vergunningen worden vaak verstrekt door verschillende overheidsinstanties. Denk hierbij naast een bouwvergunning onder andere aan; een sloopvergunning, kapvergunning, bestemmingswijziging, milieuvergunning, gebruiksvergunning of een monumentenvergunning. Sinds 2010 worden deze verschillende vergunningen door één loket behandeld; het omgevingsloket. Via deze landelijke site kunnen de verschillende onderdelen van het plan worden gemeld en voorzien van de benodigde stukken om de daadwerkelijke vergunning aan te vragen. De aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen door de betreffende gemeente.

Wanneer is een vergunning (niet) nodig?


Voor een eenvoudige verbouwing aan de achterzijde van een woning (overkapping, aan- of uitbouw, dakkapel) heeft u over het algemeen geen vergunning nodig. Mits het vigerend bestemmingsplan het toelaat en het geen monument betreft. Sinds 1 november 2014 is Het besluit Omgevingsrecht (Stbl 333) gewijzigd waarbij een aantal regels ten aanzien van aan- of uitbouwen zijn versoepeld. Zo is het nu mogelijk om het hoofdgebouw vergunningvrij te vergroten tot 4 meter, in plaats van de eerdere 2,5 meter en wordt het mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Meer informatie over vergunningvrij bouwen vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.

Voor bedrijven ligt dit anders dan bij woningen, ongeacht of het wijzigingen betreft aan de achterzijde, dient u voor de verbouwing van een bedrijfspand een omgevingsvergunning aan te vragen.

Bij wijzigingen aan de voorzijde of de constructie van een gebouw, dient u altijd een vergunning aan te vragen. Via de vergunningcheck.
van het omgevingsloket kunt u informatie inwinnen of en welke vergunning u nodig heeft voor uw voorgenomen plannen.