logo

Top Ortho Klinieken

De traditionele orthodontistenpraktijk wordt gezien als een fabriek waarbij de behandelstoelen zonder enige vorm van privacy naast elkaar opgesteld staan. In samenwerking met TopOrtho hebben we gezocht naar mogelijkheden het gevoel van individualiteit voor de patiënten te vergroten. Hierbij was het noodzakelijk de hoge mate van efficiëntie bij de behandeling te behouden en te verbeteren. Door de ruimtelijke herindeling werd het mogelijk het aantal behandelstoelen te vergroten van 8 naar 12. De nieuwe huisstijl van TopOrtho hebben we in het interieur geïntegreerd en gecombineerd met natuurlijke materialen.

Opdrachtgever: TopOrtho
Locatie: Maastricht, Emmen en Zaandam
Jaar: 2012
Website: www.toportho.nl

Datum: maart 05, 2013